Waardeoverdracht
Als u een andere baan heeft, is het mogelijk om uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit heet pensioen- of waardeoverdracht. Niet alleen het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, kunt u overdragen bij een andere baan. Dat kan ook met het pensioen dat u in een verder verleden heeft opgebouwd.

Wel of geen overdracht?

Eén van de praktische voordelen van waardeoverdracht is dat al uw opgebouwde pensioenen op één plek zijn ondergebracht. Mogelijk heeft u daardoor beter overzicht. Als u met pensioen gaat, krijgt u bovendien maar van één pensioenuitvoerder uw pensioen uitgekeerd. Voordat u kiest voor waardeoverdracht is het belangrijk om te kijken naar de inhoud van uw vorige en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld om te zien in welke pensioenregeling u de meeste kans heeft op indexatie. Ook kan het partnerpensioen verschillend geregeld zijn, evenals de mogelijkheden om uw pensioen flexibel in te zetten. Op MijnPNO vindt u alle details over de regeling waaraan u meedoet.

Of het gunstig is om uw opgebouwde pensioen over te dragen, hangt van veel af. Gebruik onze Checklist waardeoverdracht om een afweging te maken. Onze medewerkers leggen u de voor- en nadelen van waardeoverdracht in uw specifieke situatie graag uit in een pensioengesprek.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht gaat niet vanzelf, dit moet u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Komt u in dienst bij een bedrijf dat bij ons is aangesloten, dan is de procedure als volgt: na uw indiensttreding dient u bij PNO Media een verzoek in tot waardeoverdracht. Dat verzoek verplicht u nog tot niets. PNO Media vraagt dan bij uw oude pensioenuitvoerder uw gegevens op. Vervolgens krijgt u een offerte thuisgestuurd waarop u kunt zien hoeveel pensioen u bij PNO Media terugkrijgt voor het opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder. Gaat u akkoord met de offerte, dan regelen we de verdere afhandeling van de waardeoverdracht. Ook uw partner moet bij een waardeoverdracht tekenen voor akkoord.

Handig: Kiest u niet voor waardeoverdracht, dan blijft uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder staan. Via de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw in het verleden opgebouwde pensioenen overzichtelijk bij elkaar.

 

Aanvraagformulier

Bent u deelnemer bij PNO Media en overweegt u waardeoverdracht? Vul dan het formulier Aanvragen waardeoverdracht in en stuur het naar ons op.

Waardeoverdracht momenteel mogelijk

Waardeoverdracht kan plaatsvinden als beide bij de waardeoverdracht betrokken pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van minimaal 100%. Dat is bij PNO Media momenteel het geval.

Wel alvast aanvragen
Bent u onlangs van baan veranderd en wilt u uw pensioen overdragen, maar heeft een van de bij de overdracht betrokken pensioenfondsen een dekkingsgraad die lager is dan 100%? Dan kunt u de waardeoverdracht wel alvast aanvragen bij de partij waar u nu pensioen opbouwt. Zij bewaren dan uw aanvraag en starten de waardeoverdracht automatisch op zodra de dekkingsgraad van beide pensioenuitvoerders minimaal 100% is.