Waardeoverdracht
Als u een andere baan heeft, is het mogelijk om uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit heet pensioen- of waardeoverdracht. Niet alleen het pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, kunt u overdragen bij een andere baan. Dat kan ook met het pensioen dat u in een verder verleden heeft opgebouwd.

Waardeoverdracht momenteel NIET mogelijk

Waardeoverdracht kan plaatsvinden als beide bij de waardeoverdracht betrokken pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van minimaal 100%. Dat is bij PNO Media momenteel NIET het geval.

Wel alvast aanvragen
Bent u onlangs van baan veranderd en wilt u uw pensioen overdragen, maar heeft een van de bij de overdracht betrokken pensioenfondsen een dekkingsgraad die lager is dan 100%? Dan kunt u de waardeoverdracht wel alvast aanvragen bij de partij waar u nu pensioen opbouwt. Zij bewaren dan uw aanvraag en starten de waardeoverdracht automatisch op zodra de dekkingsgraad van beide pensioenuitvoerders minimaal 100% is.

Wel of geen overdracht?

Eén van de praktische voordelen van waardeoverdracht is dat al uw opgebouwde pensioenen op één plek zijn ondergebracht. Mogelijk heeft u daardoor beter overzicht. Als u met pensioen gaat, krijgt u bovendien maar van één pensioenuitvoerder uw pensioen uitgekeerd. Voordat u kiest voor waardeoverdracht is het belangrijk om te kijken naar de inhoud van uw vorige en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld om te zien in welke pensioenregeling u de meeste kans heeft op indexatie. Ook kan het partnerpensioen verschillend geregeld zijn, evenals de mogelijkheden om uw pensioen flexibel in te zetten. Op MijnPNO vindt u alle details over de regeling waaraan u meedoet.

Of het gunstig is om uw opgebouwde pensioen over te dragen, hangt van veel af. Gebruik onze Checklist waardeoverdracht om een afweging te maken. Onze medewerkers leggen u de voor- en nadelen van waardeoverdracht in uw specifieke situatie graag uit in een pensioengesprek.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht gaat niet vanzelf, dit moet u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Komt u in dienst bij een bedrijf dat bij ons is aangesloten, dan is de procedure als volgt: na uw indiensttreding dient u bij PNO Media een verzoek in tot waardeoverdracht. Dat verzoek verplicht u nog tot niets. PNO Media vraagt dan bij uw oude pensioenuitvoerder uw gegevens op. Vervolgens krijgt u een offerte thuisgestuurd waarop u kunt zien hoeveel pensioen u bij PNO Media terugkrijgt voor het opgebouwde pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder. Gaat u akkoord met de offerte, dan regelen we de verdere afhandeling van de waardeoverdracht. Ook uw partner moet bij een waardeoverdracht tekenen voor akkoord.

Handig: Kiest u niet voor waardeoverdracht, dan blijft uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder staan. Via de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u al uw in het verleden opgebouwde pensioenen overzichtelijk bij elkaar.

 

Aanvraagformulier

Bent u deelnemer bij PNO Media en overweegt u waardeoverdracht? Vul dan het formulier Aanvragen waardeoverdracht in en stuur het naar ons op.