PNO Media spreidt de beleggingen zorgvuldig voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen rendement en risico.

Aandelen

Beursgenoteerde aandelen vormen 34% van onze beleggingsportefeuille. De aandelenbelangen zijn gespreid over landen en sectoren. Onze aandelenlijst geeft u een overzicht van beleggingen van via een beurs verhandelde aandelen op naam.

Bekijk de aandelenlijst per 30 september 2020.

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden vormen 50% van onze beleggingsportefeuille en bestaan uit onder meer staatsleningen, bedrijfsobligaties en hypotheken. De vastrentende waarden zijn gespreid over landen en sectoren. Onze vastrentende waardenlijst geeft u een overzicht van beleggingen in vastrentende waarden op naam.

Bekijk de vastrentende waardenlijst per 30 september 2020.

Alternatieve beleggingen

Onze beleggingen in private equity, vastgoed en infrastructuur, noemen we alternatieve beleggingen. Ze vormen 16% van onze beleggingsportefeuille.

Bekijk de alternatieve beleggingenlijst per 30 september 2020.

Daarnaast heeft PNO Media ook een lijst van bedrijven en landen waarin het fonds niet belegt. Informatie over ons uitsluitingsbeleid vindt u bij 'Uitsluitingen'.