Samenwerkingspartners
Voor de uitvoering van ons beleggingsbeleid werken we samen met de volgende partijen:

Hermes EOS: Deze internationale asset manager voert namens PNO Media engagement programma’s uit met bedrijven waarin we investeren. Het uitoefenen van het stemrecht is daarvan een belangrijk onderdeel. Federated Investors, een grote Amerikaanse vermogensbeheerder, en BT pensioenfonds zijn eigenaar van Hermes. Enkele van de belangrijkste pensioenfondsen ter wereld behoren tot de klanten van Hermes EOS.

Principles for Responsible Investment (PRI): Bij institutionele beleggers groeit het besef dat onderwerpen met betrekking tot environment (milieu), social (maatschappelijk) en corporate governance (goed ondernemingsbestuur), de zogeheten ‘ESG-criteria’, de prestaties van beleggingen op de lange termijn positief beïnvloeden. De Principles for Responsible Investment (PRI) zijn een raamwerk voor institutionele beleggers bij de integratie van milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur in hun beleggingsbeleid. De ondertekenaars van de PRI hebben ongeveer 70.000 miljard dollar aan vermogen onder beheer. PNO Media is zich ervan bewust dat financiële opbrengsten niet gescheiden kunnen worden van duurzaamheid, sociale kwesties en goed ondernemingsbestuur (corporate governance). Om deze reden zijn we ondertekenaar van de PRI.