Pensioenveranderingen 2017
Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in uw pensioenregeling per 1 januari 2017.

Bent u op zoek naar specifieke informatie over uw pensioenregeling? Kijkt u dan bij het pensioenreglement van de regeling waaraan u deelneemt. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. Op MijnPNO ziet u het pensioenreglement dat voor u van toepassing is.De pensioenregelingen zijn met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De pensioenreglementen van Pensioenregeling PNO 1 en PNO 3 zijn volledig up-to-date. De wijzigingen zijn gedeeltelijk verwerkt in de reglementen van de andere pensioenregelingen. Alle wijzigingen zijn wel op alle pensioenregelingen van toepassing. In de loop van 2017 zullen alle pensioenreglementen up-to-date zijn.