Pensioenveranderingen 2020

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in uw pensioenregeling per 1 januari 2020.

Bent u op zoek naar specifieke informatie over uw pensioenregeling? Kijkt u dan bij het pensioenreglement van de regeling waaraan u deelneemt. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. Op MijnPNO ziet u het pensioenreglement dat voor u van toepassing is.De pensioenregelingen zijn met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. De wijziging is op alle middelloonregelingen van toepassing en heeft betrekking op paragraaf 10.3 van het pensioenreglement.

Inhaalindexatie

Kan in een jaar het pensioen niet of niet volledig geïndexeerd worden? Dan wordt het niet toegekende deel van de indexatie toegevoegd aan de indexatieachterstand.

Tot 1 januari 2020 werd, als er beschikbare middelen waren voor inhaalindexatie, allereerst de meest recent ontstane indexatieachterstand ingehaald. Als een niet toegekende indexatie na 30 jaar nog niet was gecompenseerd, dan verviel dit deel van de indexatieachterstand.

Per 1 januari 2020 wijzigt dit en wordt, als er beschikbare middelen voor zijn, een voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden gelijk inhaalpercentage van het opgebouwde pensioen toegekend (met een maximum van de daadwerkelijke totale indexatieachterstand in euro’s). Er wordt niet meer gekeken naar wanneer de indexatieachterstand is ontstaan en de indexatieachterstand vervalt niet meer na 30 jaar.