Scheiden

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Als u gaat scheiden houdt uw ex-partner recht op een deel van het opgebouwde partnerpensioen. Dit is ook het geval als bij ons bekend is dat u samenwoonde en u uw relatie beëindigt. Het partnerpensioen voor uw ex-partner noemen we bijzonder partnerpensioen.

Als sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan uw ex-partner ook aanspraak maken op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen.

Scheiden of het beëindigen van uw geregistreerd partnerschap, hoeft u niet aan ons te melden. We krijgen hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. Als u samenwoont en u beëindigt uw relatie, dan krijgen we daarvan geen bericht. U moet ons dan wel schriftelijk op de hoogte brengen.

Afspraken over de verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen moet u altijd aan ons melden.