Netto pensioenregeling

Deze regeling biedt uw medewerker een ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor zijn of haar (fulltime) salaris boven € 107.593.

Een aantal belangrijke kenmerken van de PNO Netto Pensioenregeling:

  • Als de werkgever de regeling aanbiedt, dan kiest de medewerker zelf of hij of zij er gebruik van maakt.
  • Het pensioen dat een medewerker kan bereiken, blijft zo veel mogelijk op peil omdat er een kapitaal kan worden opgebouwd dat wordt omgezet in netto pensioenaanspraken.
  • De medewerker kan een nabestaandenpensioen voor partner en kinderen verzekeren en houdt hiermee een uitkering voor achterblijvende partner en kinderen op peil.
  • De hoogte van de premie is afhankelijk van leeftijd. Hoe ouder de medewerker, hoe meer hij of zij kan storten. Er is een maximum per leeftijdscategorie.
  • De premies die de medewerker inlegt, groeien mee met het fondsrendement.
  • Risico’s worden collectief gedragen, wat het voor de medewerker veel goedkoper maakt dan individuele oplossingen. Bovendien houdt hij of zij alle pensioenen onder één dak.
  • De medewerker hoeft geen vermogensrendementsheffing te betalen over de waarde van het opgebouwde netto pensioen (in box 3: sparen en beleggen).
  • De medewerker betaalt de premie voor het deel van het bruto salaris boven € 107.593. De werkgever houdt deze maandelijks in op zijn of haar netto salaris en maakt deze aan ons over.
  • Er is geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd. Wanneer de medewerker arbeidsongeschikt wordt, blijft hij of zij zelf de premies betalen.

Heeft u vragen over de PNO Netto Pensioenregeling, neem dan contact met ons op.