Indexatie

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

PNO Media probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dit noemen we indexatie.

Het bestuur besluit jaarlijks in het vierde kwartaal of uw opgebouwde pensioen per 1 januari van het daaropvolgende jaar kan worden verhoogd. De hoogte van de eventueel toe te kennen indexatie wordt in principe vastgesteld als een percentage van de prijsindex. Wij indexeren als de dekkingsgraad hoger is dan 110%.

 

Toekenning

We hebben een voorwaardelijk indexatiebeleid. Dit betekent dat u niet automatisch recht heeft op een jaarlijkse verhoging van de opgebouwde pensioenen. Het toekennen van een indexatie is niet alleen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, maar ook van de beslissing van het bestuur van het fonds. Daarbij moeten wij voldoen aan de wettelijke regels over toekenning van indexatie.    

Achterstand in indexatie

Met name de laatste jaren is het niet gelukt de indexatieambitie waar te maken. Ook de eerstkomende jaren kunnen wij de pensioenen naar verwachting niet verhogen. Zie hiervoor ook  'Hoe zeker is uw pensioen?'. Het is belangrijk uw pensioen waardevast te houden, zodat het in de toekomst evenveel waard is als nu. Dat moet ook wel, als u zich bedenkt dat geld met het verloop der jaren minder waard wordt (inflatie). U merkt het niet doorgaan van een indexatie van het opgebouwde pensioen niet meteen. Maar het is natuurlijk wel nadelig als uw opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling.

Meer weten?

Het indexatiebeleid is uitgebreid beschreven in het PNO Pensioenreglement. U vindt het reglement als u inlogt op MijnPNO. Daar vindt u ook uw actuele pensioengegevens. Bovendien kunt u met onze pensioenplanner Op Koers de gevolgen van het niet doorgaan van indexatie voor uw financiële situatie na pensioneren in kaart brengen.