Herstelplan

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Op dit moment heeft PNO Media te weinig vermogen om aan de regels te voldoen. Daarom hebben we een herstelplan (pdf) opgesteld. In dit plan staan maatregelen om binnen 10 jaar de financiële situatie van het pensioenfonds te herstellen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor alle pensioenen en gelden voor iedereen. Mee- en tegenvallers worden evenredig verdeeld tussen werkenden en gepensioneerden.

Wilt u beschikken over het herstelplan zoals dat bij DNB is ingediend? Neemt u dan contact met ons op zodat we het u kunnen toezenden.