Dekkingsgraad augustus 92,5%

woensdag 14 september 2016

PNO Media had eind augustus 2016 een beleidsdekkingsgraad van 92,5%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.
 • De actuele dekkingsgraad steeg in augustus van 89,7% naar 90,2%.
 • Het resultaat op onze beleggingen bedroeg in augustus 0,2%. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,2%-punt.
 • De marktrente is gestegen. Dit zorgde voor stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,3%-punt.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2016 onder circa 90% ligt, zal PNO Media de pensioenen in 2017 moeten verlagen.
 • De gevolgen van de lage dekkingsgraad voor uw pensioen leggen we uit in zeven stappen.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, zijn waardeoverdrachten niet mogelijk.

Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand op de 10e werkdag. De volgende dekkingsgraad publiceren we vrijdag 14 oktober 2016. Wilt u op de hoogte blijven van de dekkingsgraad en actuele gebeurtenissen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief via MijnPNO.

 

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
  Beleidsdekkingsgraad
  • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
  • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we onze pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen.