Minder fossiele brandstoffen

Minder fossiele brandstoffen

woensdag 6 februari 2019

Voor onze energievoorziening, maar ook bij de productie van consumentengoederen, gebruiken we fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt vervuiling en leidt tot klimaatverandering. PNO media zet zich in om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Stoppen met beleggen

PNO Media ondersteunt de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs die uitgaan van minder uitstoot van broeikasgassen en een maximale temperatuurstijging van 2 graden. Het is niet zo dat we stoppen met beleggen in bedrijven die hun inkomsten uit fossiele brandstoffen halen. Maar onze rol als aandeelhouder gebruiken we wel om ze te bewegen op een andere manier energie op te wekken. Met industrieën die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van relatief veel broeikassen, overleggen we over andere vormen van energievoorziening.

Ons beleggingsbeleid werkt

Volgens PNO Media is die aanpak effectiever dan deze ‘fossiele aandelen’ verkopen en links laten liggen. Een andere belegger die de aandelen vervolgens koopt, heeft vrijwel zeker minder belangstelling voor klimaat dan wij. Dat ons beleggingsbeleid werkt, blijkt in de praktijk. Zo stellen steeds meer bedrijven onder druk van hun aandeelhouders doelen voor de uitstoot van minder broeikasgassen. En met de auto-industrie voeren we geregeld discussies over het verhogen van de productie van elektrische auto’s.

Goed beleggingsresultaat

PNO Media is van mening dat beleggingen in ondernemingen met een duurzame houding op de lange termijn zorgen voor een beter rendement. Met onze beleggingen behaalden we de afgelopen tien jaar een gemiddeld rendement van ruim 8%.

Verantwoord beleggen

PNO Media belegt op een verantwoorde manier. Dat betekent dat we bij onze beleggingskeuzes rekening houden met sociale, milieu en governance aspecten. Wil je weten hoe we dat doen, kijk dan op: Kijk op: pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

Theme picker