PNO Media tekent IMVB-convenant

PNO Media tekent IMVB-convenant

vrijdag 21 december 2018

Afgelopen donderdag tekenden pensioenfondsen, de overheid, vakbonden en ngo’s het zogeheten IMVB-convenant. In het convenant zijn afspraken gemaakt over verantwoord beleggen door pensioenfondsen. PNO Media heeft het convenant medeondertekend.

In het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (hierna IMVB-convenant) is vastgelegd wat de Nederlandse overheid verwacht van pensioenfondsen bij hun keuzes om in een bedrijf te beleggen.

Risico’s transparanter

45 landen erkennen de richtlijnen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven hoe om te gaan met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Samen met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights zorgen ze ervoor dat de risico’s van hun handelen voor mens en milieu, transparanter worden.

Maatschappelijk draagvlak

Ook de Nederlandse overheid heeft de OESO-richtlijnen onderschreven en ervoor gekozen om de implementatie ervan via convenanten per sector in te vullen. Na de banken en de verzekeraars hebben nu ook pensioenfondsen een IMVB-convenant. Het convenant is het resultaat van onderhandelingen tussen ngo’s zoals Amnesty International, Stichting Natuur & Milieu, Oxfam Novib en PAX, vakbonden, overheid en pensioenfondsen verenigd in de Pensioenfederatie.

De samenwerking draagt bij aan maatschappelijk draagvlak voor het verantwoord beleggen-beleid van pensioenfondsen. Door het IMVB-convenant mede te ondertekenen, onderstreept PNO Media het belang van verantwoord beleggen.

Meer informatie over de inhoud van het IMVB-convenant vindt u hier. Meer informatie over het verantwoord beleggen-beleid van PNO Media vindt u hier.

Theme picker