Verlof
Als uw medewerker verlof opneemt, dan kan dit van invloed zijn op zijn of haar pensioenopbouw. Bij verlof kunt u denken aan een periode van onbetaald verlof, maar bijvoorbeeld ook aan ouderschapsverlof. 

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u de (ouderschaps)verlofperiode zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Het makkelijkst doet u dat via de PNO Werkgeversportal. 

Onbetaald verlof en pensioenopbouw

Neemt uw medewerker voor een bepaalde periode onbetaald verlof op, dan stellen wij dit gelijk aan beëindiging van het dienstverband. Uw medewerker bouwt dan geen pensioen meer op. Het partnerpensioen blijft tijdens het verlof - voor maximaal achttien maanden - verzekerd zoals vóór de verlofperiode. De premie voor het partnerpensioen brengt PNO Media bij u in rekening. Verzekeren van het partnerpensioen tijdens onbetaald verlof gebeurt altijd op risicobasis. Uw medewerker bouwt gedurende deze periode dus niets op.

Op gezamenlijk verzoek van u en uw medewerker kunnen wij de pensioenopbouw voor een periode van maximaal achttien maanden voortzetten. Wij brengen de premie bij u in rekening. U verrekent eventueel een aandeel in de premie met uw medewerker.

Ouderschapsverlof en pensioenopbouw

Neemt uw medewerker na de geboorte van zijn of haar kind ouderschapsverlof op, dan blijft uw medewerker gewoon deelnemer aan de pensioenregeling. Omdat uw medewerker tijdens het verlof minder gaat werken, gaat zijn of haar salaris omlaag en bouwt uw medewerker minder pensioen op. Bespreek met uw medewerker of de pensioenopbouw die hij of zij tijdens het verlof ‘mist’, moet worden aangevuld. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen.