Verhuizen
Als uw medewerker verhuist, is dit niet van invloed op de pensioenafspraken die u met uw medewerker heeft. 

Wat moet u doen?

Bij een verhuizing binnen Nederland, krijgen wij de adreswijziging door van de Basisregistratie Personen. U hoeft dus niets aan ons door te geven. Verhuist uw medewerker naar het buitenland, dan is het belangrijk dat uw medewerker de nieuwe adresgegevens aan ons doorgeeft. Ook als uw medewerker een correspondentieadres in Nederland aanhoudt.

Werken in het buitenland

Als uw medewerker voor u in het buitenland gaat werken, verandert er niets voor u en uw medewerker. Hij of zij blijft gewoon pensioen opbouwen bij PNO Media. De verhuizing naar het buitenland heeft dan geen invloed op de pensioenopbouw van uw medewerker. Wel kan verhuizen naar het buitenland van invloed zijn op de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering van uw medewerker.

Uit dienst en werken in het buitenland

Als uw medewerker uit dienst gaat en bij een buitenlandse werkgever in dienst treedt, dan kan uw medewerker ervoor kiezen om zijn of haar opgebouwde pensioen over te dragen naar de nieuwe buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit heet internationale waardeoverdracht. Uw medewerker kan het opgebouwde pensioen ook bij PNO Media laten staan. Op de door uw medewerker gekozen pensioendatum, ontvangt hij of zij dit pensioen van PNO Media in de vorm van een maandelijkse pensioenuitkering.

Lees ook