Scheiden
Als uw medewerker gaat scheiden, is dit niet van invloed op de pensioenafspraken die u met uw medewerker heeft.

Afhankelijk van de voorwaarden waarop uw medewerker getrouwd was, in het verleden een geregistreerd partnerschap is aangegaan of een gemeenschappelijke huishouding voerde, maakt de ex-partner van uw medewerker eventueel aanspraak op een deel van het door uw medewerker opgebouwde pensioenkapitaal of het opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat moet u doen?

In geval van een scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap door uw medewerker krijgt PNO Media automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. U hoeft dit dus niet aan ons door te geven. Als uw medewerker samenwoonde, met of zonder samenlevingscontract, en uw medewerker beëindigt de gemeenschappelijke huishouding, krijgt PNO Media hiervan geen bericht. Uw medewerker dient ons in die situatie zelf schriftelijk op de hoogte te stellen. U hoeft ook dan niets te doen.