Overlijden

Als uw medewerker komt te overlijden, eindigt automatisch het dienstverband. U hoeft geen premie meer af te dragen. De partner en/of de kinderen van de medewerker ontvangen mogelijk een partnerpensioen en/of wezenpensioen van PNO Media.

Wat moet u doen?

Als uw medewerker overlijdt, krijgen wij daarvan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen . U hoeft dit dus niet aan ons door te geven. Na overlijden van uw medewerker gaan wij bij de Basisregistratie Personen na wie de partner en kinderen van uw medewerker zijn en of ze in aanmerking komen voor een partner- en wezenpensioen.

Overlijden van (ex-)partner

Het overlijden van de partner of ex-partner van uw medewerker is niet van invloed op de pensioenafspraken die u met uw medewerker heeft. Het kan wel van invloed zijn op het pensioen van uw medewerker bij PNO Media.  Wij krijgen in geval van het overlijden van de (ex-)partner van uw medewerker automatisch bericht van de Basisregistratie Personen. U hoeft dus niets te doen.