Ontslag
Het pensioen(kapitaal) dat uw medewerker tot dat moment heeft opgebouwd, blijft bij PNO Media staan en wordt uitgekeerd op de pensioendatum van uw medewerker. Uw medewerker kan er ook voor kiezen het opgebouwde pensioen(kapitaal) over te dragen naar een pensioenverzekeraar van een eventuele nieuwe werkgever.

Wat moet u doen?

De uitdiensttreding van uw medewerker moet u direct aan ons melden. Het makkelijkst doet u dit via de PNO Werkgeversportal. Geef aan wat de laatste dag van het dienstverband is, het bruto fulltime jaarsalaris en het parttimepercentage op de datum van uitdiensttreding van uw medewerker. Van belang is ook de laatste wijzigingsdatum van het jaarsalaris en het parttimepercentage van uw medewerker zoals dat voor de pensioenregeling geldt. Heeft er geen wijziging plaatsgevonden, geeft u dan de aanvangsdatum van beide door. Als sprake is van een afvloeiingsregeling of van een aanvulling naast een WAO-/WIA-uitkering, laat ons dan de einddatum daarvan weten.


Pensioenregeling voortzetten

Een medewerker die uit dienst treedt en waarvan deelname aan de pensioenregeling stopt, kan de pensioenregeling vrijwillig voortzetten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Folder 'U gaat uit dienst'

Alle zaken waar uw medewerker aan moet denken als hij of zij uit dienst gaat, hebben we in de folder 'U gaat uit dienst' op een rijtje gezet.

ZZP’er

Als uw medewerker zijn of haar carrière voortzet als zelfstandig ondernemer zonder personeel (ZZP’er), stellen we dit gelijk aan beëindiging van het dienstverband. Uw medewerker bouwt dan geen pensioen meer op en moet zelf zorgen voor een oudedagsvoorziening. Het pensioen dat de medewerker tot dat moment heeft opgebouwd, blijft bij PNO Media staan. De uitdiensttreding van uw medewerker moet u direct aan ons melden. Zie ook de informatie bij 'Wat moet u doen?'.