Nieuwe medewerker
Als een medewerker bij u in dienst komt, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan PNO Media laat weten. Wij nemen de medewerker dan op in uw pensioenregeling.

Wat moet u doen?

U moet een nieuwe medewerker uiterlijk één maand na indiensttreding aanmelden bij PNO Media. Dit doet u het makkelijkst via de PNO Werkgeversportal. Vult u de gegevens in zoals deze gelden op de datum waarop de medewerker in dienst treedt. Bij een parttime medewerker geeft u het bruto fulltime jaarsalaris op. Aan de hand van het parttimepercentage berekent PNO Media de juiste pensioenpremie en pensioenaanspraken. Bij indiensttreding informeert u de medewerker over deelname aan de pensioenregeling.


Wat doen wij?

Op het moment dat wij de aanmelding van u ontvangen, verwerken wij die direct. U ziet dit terug op de premienota in de portal. Binnen een maand na aanmelding voor de pensioenregeling ontvangt uw medewerker van ons een brief met laag 1 van Pensioen 1-2-3 'Wat kunt u van uw pensioenregeling verwachten'. Hierin wordt de pensioenregeling die voor uw onderneming geldt, kort omschreven.

Ook sturen we uw medewerker een waardeoverdrachtsformulier en een formulier om een ongehuwde/niet geregistreerd samenwonende partner aan te melden.

Neemt uw medewerker deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan kan uw medewerker zijn/haar ongehuwde samenwonende partner via het werknemersportaal aanmelden. Ook kan uw medewerker in dit portaal een offerte voor individuele waardeoverdracht aanvragen.