Meer of minder werken

Als uw werknemer meer of minder gaat werken, heeft dit gevolgen voor de pensioenopbouw. 

Wat moet u doen?

Geef de wijziging van het parttimepercentage zo snel mogelijk aan ons door. U doet dat het makkelijkst via de PNO Werkgeversportal.