Meer of minder salaris

Een verandering in het fulltime jaarsalaris van uw werknemer op 1 januari heeft invloed op de pensioenpremie en de opbouw van het pensioen in dat jaar.

Als de wijziging na 1 januari plaatsvindt, wijzigt de premie en pensioenopbouw direct. Behalve in de PNO Pensioenregelingen 2 en 3 en de Minimum Producentenpensioenregeling. In deze regelingen wordt de wijziging van het fulltime jaarsalaris op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar verwerkt en ook de pensioenpremie en opbouw aangepast.

Salaris boven € 110.111

Het is niet toegestaan fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen over het salarisdeel boven € 110.111. Over het salarisdeel boven  
€ 110.111 betalen u en uw werknemer dus ook geen premie meer voor de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemer. De PNO Netto Pensioenregeling is hiervoor een oplossing.

Wat moet u doen?

Een wijziging van het fulltime jaarsalaris van uw werknemer geeft u het makkelijkst aan ons door via de PNO Werkgeversportal.