Meer of minder salaris

Een verandering in het fulltime jaarsalaris van uw medewerker op 1 januari heeft invloed op de pensioenpremie en de opbouw van het pensioen in dat jaar.

Als de wijziging na 1 januari plaatsvindt, wijzigt de premie en pensioenopbouw direct. Behalve in de PNO Pensioenregelingen 2 en 3 en de Minimum Producentenpensioenregeling. In deze regelingen wordt de wijziging van het fulltime jaarsalaris op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar verwerkt en ook de pensioenpremie en opbouw aangepast.

Salaris boven € 105.075

Het is niet toegestaan fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen over het salarisdeel boven € 105.075. Over het salarisdeel boven  
€ 105.075 betalen u en uw medewerker dus ook geen premie meer voor de opbouw van hun ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw van uw medewerker. De PNO Netto Pensioenregeling is hiervoor een oplossing.

Wat moet u doen?

Een wijziging van het fulltime jaarsalaris van uw medewerker geeft u het makkelijkst aan ons door via de PNO Werkgeversportal.