Kinderen
Als uw medewerker kinderen krijgt, is dit niet van invloed op de pensioenafspraken die u met uw medewerker heeft. De kinderen van uw medewerker hebben automatisch recht op een wezenpensioen als uw medewerker overlijdt.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen op het moment dat uw medewerker kinderen krijgt. Als uw medewerker overlijdt gaan wij bij de Basisregistratie Personen na wie de kinderen van uw medewerker zijn en of ze in aanmerking komen voor een wezenpensioen.

Wezenpensioen

Wezenpensioen is een uitkering die de kinderen van uw medewerker ontvangen als uw medewerker overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van het door uw medewerker verzekerde ouderdomspensioen. Op het pensioenoverzicht dat uw medewerker elk jaar in juni ontvangt, staat hoeveel wezenpensioen wordt uitbetaald na overlijden van uw medewerker.

Voorwaarden

Het wezenpensioen wordt alleen uitgekeerd aan kinderen jonger dan 21 jaar. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze leeftijd verlengd tot 27 jaar:
  • als het kind studeert of een beroepsopleiding volgt of
  • als het kind door ziekte of een handicap niet in staat is om een derde deel te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen in dezelfde omstandigheden kunnen verdienen.