Kinderen

Als uw werknemer kinderen krijgt, is dit niet van invloed op de pensioenafspraken die u met uw werknemer heeft. De kinderen van uw werknemer hebben automatisch recht op wezenpensioen als uw werknemer overlijdt.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen op het moment dat uw werknemer kinderen krijgt. Als uw werknemer overlijdt gaan wij bij de Basisregistratie Personen na wie de kinderen van uw werknemer zijn en of ze in aanmerking komen voor wezenpensioen.

Wezenpensioen

Wezenpensioen is een uitkering die de kinderen van uw werknemer krijgen als uw werknemer overlijdt. De hoogte van het wezenpensioen hangt af van het ouderdomspensioen van uw werknemer. Op het pensioenoverzicht dat uw werknemer elk jaar in juni krijgt, staat hoeveel wezenpensioen wordt uitbetaald als uw werknemer overlijdt.

Voorwaarden

Alleen kinderen jonger dan 21 jaar krijgen wezenpensioen. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze leeftijd verlengd tot 27 jaar:

  • als het kind studeert of een beroepsopleiding volgt of
  • als het kind door ziekte of een handicap niet in staat is om een derde deel te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen in dezelfde omstandigheden kunnen verdienen.