Arbeidsongeschikt
Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt u te maken met allerlei regels en verplichtingen. Sommigen daarvan hebben betrekking op pensioen.

De eerste twee jaar

Uw medewerker heeft bij ziekte gedurende twee jaar recht op doorbetaling van het salaris. In deze periode loopt de premieafdracht en pensioenopbouw gewoon door, alsof uw medewerker niet ziek is. U hoeft dit niet bij ons te melden. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als na twee jaar uw medewerker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, kan hij of zij in aanmerking komen voor een overheidsuitkering op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Als aanvulling daarop kan het zo zijn dat hij of zij recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media. Of dat zo is en zo ja, hoe hoog die uitkering is, is onder meer afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. Het pensioen wordt uitgekeerd zolang uw medewerker arbeidsongeschikt is, maar uiterlijk tot de datum die op zijn of haar pensioenoverzicht staat vermeld. Zo kan een flinke terugval in inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid worden voorkomen.
De PNO Film- en Bioscoopregeling en de PNO Pensioenregeling 7 geven geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media.

Pensioenpremie

Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, blijft hij of zij pensioen opbouwen bij PNO Media. U en uw medewerker hoeven hiervoor echter minder of geen pensioenpremie te betalen. Dat hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Wat moet ik doen?

Stuur PNO Media zo snel mogelijk een kopie van de beslissing van het UWV waarin het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend. Immers: het eventuele recht op een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen van PNO Media voor uw medewerker is direct hieraan gekoppeld. Maar ook de hoogte van de pensioenpremie die u voor deze medewerker aan PNO Media betaalt.

Bespaar overbodig werk

Informeer ons daarom ook direct over gewijzigde arbeidsongeschiktheidspercentages en andere veranderingen. Reglementair bent u ons dat ook verplicht. Belangrijker is dat u hiermee uzelf en PNO Media veel overbodig werk bespaart. Bovendien voorkomt u dat u en de betrokken werknemer geconfronteerd worden met vervelende verrekeningen achteraf.

Voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en de WIA kunt u terecht op www.uwv.nl of www.rijksoverheid.nl.

Lees ook