PNO Pensioenregeling 2
De belangrijkste kenmerken van de PNO Pensioenregeling 2:
 • Uw medewerker bouwt jaarlijks 1,75% pensioen op over zijn of haar pensioengrondslag.
 • De pensioengrondslag is het loon en andere delen van het salaris zoals vakantiegeld en een 13e maand tot maximaal
  € 105.075, verminderd met de franchise. De franchise bedraagt € 17.588.
 • De pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling is 68 jaar.
 • Als uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. We nemen de premiebetaling in dat geval (gedeeltelijk) over.
 • Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, heeft hij of zij boven een bepaald inkomen recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • De partner van uw medewerker ontvangt een partnerpensioen na overlijden van uw medewerker. Dit is 75% van het verzekerde ouderdomspensioen.
 • Het partnerpensioen is verzekerd op opbouwbasis: als uw medewerker uit dienst of met pensioen gaat, houdt zijn of haar partner recht op partnerpensioen.
 • Als uw medewerker overlijdt, en zijn of haar partner heeft geen recht op een Anw-uitkering van de overheid, dan is er voor de partner van uw medewerker een 'tijdelijk partnerpensioen' geregeld.
 • De kinderen van uw medewerker ontvangen na overlijden van uw medewerker een wezenpensioen van 15% van het verzekerde ouderdomspensioen.
 • Op pensioendatum kan uw medewerker het opgebouwde partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.