PNO Film- & Bioscoopregeling
De belangrijkste kenmerken van de PNO Film- & Bioscoopregeling:
  • Uw medewerker bouwt jaarlijks 1,788% pensioen op over zijn of haar pensioengrondslag.
  • De pensioengrondslag is het loon en andere delen van het salaris zoals vakantiegeld en een 13e maand, verminderd met de franchise. De franchise bedraagt € 12.770.
  • Het maximum pensioengevend salaris is € 110.111, de maximum pensioengrondslag is dus € 97.341.
  • De pensioenpremie is 19,3% van de pensioengrondslag, maximaal 5,5% van de pensioengrondslag mag op het salaris van de werknemer worden ingehouden.
  • De pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling is 68 jaar.
  • Als uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. We nemen de premiebetaling in dat geval (gedeeltelijk) over.
  • De partner van uw medewerker ontvangt een partnerpensioen na overlijden van uw medewerker. Dit is 70% van het verzekerde ouderdomspensioen.
  • Het partnerpensioen is verzekerd op opbouwbasis: als uw medewerker uit dienst of met pensioen gaat, houdt zijn of haar partner recht op partnerpensioen.
  • De kinderen van uw medewerker ontvangen na overlijden van uw medewerker een wezenpensioen van 14% van het verzekerde ouderdomspensioen.
  • Op pensioendatum kan uw medewerker het opgebouwde partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.