Waarom deze regeling?

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen over het salarisdeel boven € 105.075. Dat heeft de overheid besloten.

Dat heeft gevolgen voor werknemers met een salaris van meer dan € 105.075. Zij bouwen hierdoor minder ouderdomspensioen op. Ook wordt over het salaris boven € 105.075 geen nabestaandenpensioen opgebouwd. Dit kan schrijnende gevolgen hebben voor hun achterblijvende partner en kinderen, als de werknemer overlijdt. De PNO Netto Pensioenregeling is hiervoor een oplossing.

Op voorwaarde dat de werkgever besluit om de regeling aan te bieden, kunnen medewerkers met de netto regeling de fiscale beperking van de pensioenopbouw compenseren. De medewerker betaalt dan zelf de premie voor het deel van het bruto salaris boven € 105.075.