PNO Pensioenregeling Digitaal 1 t/m 8
De belangrijkste kenmerken van de PNO Pensioenregeling Digitaal:
 • Uw medewerker bouwt jaarlijks 1,823% pensioen op over de pensioengrondslag.
 • De pensioengrondslag is het fulltime maandsalaris plus fulltime vakantiegeld, verminderd met de franchise. De franchise bedraagt € 15.178. Er wordt uiteraard rekening gehouden met parttime percentage.
 • Het maximum pensioengevend salaris is voor PNO Pensioenregeling Digitaal 1 t/m 4 € 67.632, de maximum pensioengrondslag is dus € 52.454 (fulltime basis).
 • Het maximum pensioengevend salaris is voor PNO Pensioenregeling Digitaal 5 t/m 8 € 110.111, de maximum pensioengrondslag is dus € 94.933 (fulltime basis).
 • De pensioenpremie is 26,7% van de pensioengrondslag voor verplicht aangesloten ICK CAO ondernemingen die deelnemen aan PNO Digitaal 1 of PNO Digitaal 5. Voor ondernemingen die deelnemen aan de overige regelingen PNO Digitaal (2,3,4,6,7,8) gelden hogere pensioenpremies. Deze zijn bekend bij de werkgever. In deze regelingen zijn aanvullende dekkingen voor ANW hiaat en/of aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld.
 • De eigen bijdrage pensioenpremie werknemer is afhankelijk van de afspraken die sociale partners hierover gemaakt hebben. Deze zijn bekend bij de werkgever.
 • De pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling is 68 jaar.
 • Als uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. We nemen de premiebetaling in dat geval (gedeeltelijk) over.
 • De partner van uw medewerker ontvangt een partnerpensioen na overlijden van uw medewerker. Dit is circa 70% van het verzekerde ouderdomspensioen.
 • Het partnerpensioen is verzekerd op opbouwbasis: als uw medewerker uit dienst of met pensioen gaat, houdt zijn of haar partner recht op partnerpensioen.
 • De kinderen van uw medewerker ontvangen na overlijden van uw medewerker een wezenpensioen van circa 14% van het verzekerde ouderdomspensioen.
 • Op pensioendatum kan uw medewerker het opgebouwde partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.