PNO Pensioenregeling 7

De belangrijkste kenmerken van de PNO Pensioenregeling 7:

  • Uw medewerker bouwt dit jaar 1,875% pensioen op over zijn of haar pensioengrondslag. Let op: in deze pensioenregeling kan het opbouwpercentage jaarlijks afwijken.
  • De pensioengrondslag is het loon en andere delen van het salaris zoals vakantiegeld tot maximaal
    € 105.075, verminderd met de franchise. De franchise bedraagt € 15.018.
  • De pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling is 68 jaar.
  • Als uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. We nemen de premiebetaling in dat geval (gedeeltelijk) over.
  • De partner van uw medewerker ontvangt een partnerpensioen na overlijden van uw medewerker. Dit is 70% van het verzekerde ouderdomspensioen.
  • Het partnerpensioen is verzekerd op opbouwbasis: als uw medewerker uit dienst of met pensioen gaat, houdt zijn of haar partner recht op partnerpensioen.
  • De kinderen van uw medewerker ontvangen na overlijden van uw medewerker een wezenpensioen van 14% van het verzekerde ouderdomspensioen.
  • Op pensioendatum kan uw medewerker het opgebouwde partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
DELEN: