PNO Pensioenregeling 6
De belangrijkste kenmerken van de PNO Pensioenregeling 6:
 • Uw medewerker bouwt dit jaar 1,66% pensioen op over zijn of haar pensioengrondslag. Let op: in deze pensioenregeling kan het opbouwpercentage jaarlijks afwijken.
 • De pensioengrondslag is het loon en andere delen van het salaris zoals vakantiegeld en een 13e maand tot maximaal
  € 110.111, verminderd met de franchise. De franchise bedraagt € 14.167.
 • De pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling is 68 jaar.
 • Als uw medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. We nemen de premiebetaling in dat geval (gedeeltelijk) over.
 • Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, heeft hij of zij boven een bepaald inkomen recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • De partner van uw medewerker ontvangt een partnerpensioen na overlijden van uw medewerker. Dit is 70% van het verzekerde ouderdomspensioen.
 • Het partnerpensioen is verzekerd op opbouwbasis: als uw medewerker uit dienst of met pensioen gaat, houdt zijn of haar partner recht op partnerpensioen.
 • De kinderen van uw medewerker ontvangen na overlijden van uw medewerker een wezenpensioen van 14% van het verzekerde ouderdomspensioen.
 • Op pensioendatum kan uw medewerker het opgebouwde partnerpensioen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.