Middelloonregelingen
We kennen meerdere middelloon pensioenregelingen. U kiest voor de middelloonregeling die het beste bij uw onderneming en uw medewerkers past. Welke regeling u ook kiest, we voeren de regeling volledig voor u uit.

Belangrijkste verschillen

Onze middelloonregelingen onderscheiden zich op een aantal punten:
  • Opbouwpercentage: geeft aan wat uw medewerker per dienstjaar opbouwt voor zijn of haar pensioen. Hoe hoger het percentage, hoe meer pensioenopbouw.

  • Pensioenpremie: het bedrag dat u (en eventueel uw medewerkers) maandelijks betalen voor pensioen. U vindt hier de premiestelling.

  • Franchise: omdat uw medewerker later ook AOW ontvangt van de overheid, wordt over een deel van het salaris geen pensioenpremie berekend. Hoe hoger de franchise, hoe minder pensioenopbouw.

  • Partnerpensioen: de pensioenuitkering voor de partner van uw medewerker als hij of zij overlijdt kan op risicobasis (alleen uitkering voor partner bij overlijden tijdens dienstverband) of opbouwbasis (ook uitkering voor partner bij overlijden na einde dienstverband staan) verzekerd zijn.
De belangrijkste verschillen tussen onze middelloonregelingen staan op een rijtje in het overzicht 'Pensioenregelingen vergeleken'.

Wilt u weten welke pensioenregeling het beste bij uw onderneming past, neem dan voor advies contact met ons op.