Verantwoord beleggen

PNO Media staat middenin de maatschappij en de mediasector waarin we actief zijn. Natuurlijk is onze eerste verantwoordelijkheid het zo goed mogelijk uitvoeren van de pensioenregelingen. Maar we zijn ons er van bewust dat we als institutionele belegger een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

Daarom gaan we zorgvuldig om met de sociale gevolgen van onze bedrijfsvoering, behoorlijk ondernemingsbestuur en het milieu. Ons beleggingsbeleid steunt daarom op deze breed gedragen, internationale uitgangspunten die zijn uitgewerkt in onze Code Verantwoord Beleggen.

  • Het respecteren van mensenrechten.
  • Het respecteren van arbeidsrechten.
  • De bescherming van gezondheid en welzijn.
  • Het tegengaan van corruptie.
  • Het beschermen van het milieu en het klimaat.
  • Geen controversiële wapens.
  • Het respecteren van normen voor behoorlijk ondernemingsbestuur (corporate governance).
  • Het respecteren van normen voor dierenwelzijn.
Bij zeer ernstige en structurele schending van de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zullen we een onderneming uitsluiten van de beleggingsportefeuille. Ook staatsobligaties kunnen worden uitgesloten. Dit gebeurt als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapen- of handelsembargo heeft opgelegd aan een land. Als pensioenfonds voor de mediasector hechten wij bovendien groot belang aan persvrijheid. Daarom worden staatsobligaties uitgesloten van landen waar de persvrijheid ernstig wordt geschonden. Als criterium hiervoor geldt dat de World Press Freedom Index de situatie in deze landen kwalificeert als “zeer ernstig”.

Engagement en stemmen

Wanneer een onderneming in strijd met onze uitgangspunten handelt, gebruiken wij onze invloed als aandeelhouder om ervoor te zorgen dat die onderneming zijn gedrag verandert. In eerste instantie gaan we daarvoor in overleg met de onderneming. Dit heet engagement. We brengen onze stem uit op alle aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. De uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zijn bepalend voor waarop wordt gestemd.

Uitsluiting

Als een onderneming systematisch en herhaaldelijk betrokken is bij schendingen van één of meerdere van onze fundamentele uitgangspunten en engagement geen resultaat heeft gebracht, plaatsen we de onderneming op de uitsluitingenlijst. Dat doen we ook als een bedrijf clustermunitie, landmijnen of kernwapens maakt.

Meer informatie

Meer informatie over hoe wij verantwoord beleggen vindt u op de website pnomediaverantwoordbeleggen.nl.