Premie en factuur
Voor de pensioenopbouw van uw medewerkers, betaalt u jaarlijks pensioenpremie aan ons. Dat doet u op basis van een voorlopige en definitieve premienota. Tussendoor kunt u wijzigingen in dienstverbanden aan ons doorgeven.

Voorlopige premienota

Elk jaar ontvangt u halverwege de maand december een voorlopige premienota en brengen wij de premie voor het komende jaar in rekening. De voorlopige premie is gebaseerd op de gegevens die op dat moment bij ons bekend zijn. Wij vragen u de premienota vóór 1 januari van het volgende jaar aan ons te voldoen. Als u in termijnen wilt betalen, kan dat. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer.

Wijzigingen

In een kalenderjaar kunnen de dienstverbanden van uw medewerkers wijzigen, zoals het salaris of het parttimepercentage. Voor de premieberekening (en voor pensioenberekeningen) is het belangrijk dat u deze wijzigingen aan ons doorgeeft. Geef wijzigingen daarom direct (maandelijks) aan ons door. Het makkelijkst doet u dit via de PNO Werkgeversportal. 

Definitieve premienota

Voor de eindafrekening van de pensioenpremies, is het belangrijk dat u de medewerkersgegevens elk jaar controleert. Doe dit begin december via de digitale premienota in de PNO Werkgeversportal. Dit is het uitgangspunt voor de definitieve premienota. Om te controleren of alle personeelswijzigingen bij ons bekend zijn, downloadt u de digitale premienota als CSV-bestand en vergelijkt die met uw eigen administratie. Correcties geeft u binnen de gestelde termijn aan ons door via de PNO Werkgeversportal. Op basis hiervan maken we in de tweede helft van maart de eindafrekening op en sturen we u definitieve premienota over het afgelopen jaar.

Medewerker wordt 68 jaar

Een medewerker van 68 jaar of ouder bouwt geen pensioen meer op. U bent voor deze medewerker dan ook geen pensioenpremie meer verschuldigd. Vanaf de eerste dag van de maand dat uw medewerker 68 jaar wordt, hoeft u wijzigingen in zijn of haar dienstverband niet aan ons door te geven.

Salarisbureau ADP

Als u dat met Salarisbureau ADP heeft afgesproken, ontvangt u veranderingen in onder andere het salaris en deeltijdpercentage van uw medewerker rechtstreeks via ADP. Deze wijzigingen moet u controleren en eventueel aanpassen. Daarna stuurt u het bestand digitaal aan ons door via de PNO Werkgeversportal.