Klacht of geschil
We doen er alles aan om uw pensioenregeling goed uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door PNO Media bent behandeld, of dat u het niet eens bent met onze beslissing.

Klacht of geschil

Er kan sprake zijn van een klacht of een geschil.

  • Een klacht: U bent ontevreden over de manier waarop u door een medewerker, een afdeling of de directie van PNO Media bent behandeld.
  • Een geschil: U bent het oneens met een inhoudelijke beslissing van PNO Media, oftewel: met de manier waarop wij de pensioenregeling hebben uitgevoerd.

Procedure

Als u van mening bent dat het fonds tekort is geschoten of het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing van PNO Media, bestaat de mogelijkheid om een formele klachten- of geschillenprocedure te starten. Hierin worden de uitvoeringsorganisatie MPD en - in laatste instantie – de klachten- en geschillencommissie en het bestuur van het fonds betrokken. De procedures hiervoor worden beschreven in de Klachten- en geschillenregeling.

Bij een klacht of geschil kunt u zich laten bijstaan door derden. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening.

Een klacht of geschil kan worden ingediend door werkgevers, deelnemers, ex-deelnemers en pensioenontvangers, maar ook door andere belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van aangesloten organisaties.