Actueel
Nieuw op mijnpensioenoverzicht.nl: Wat als het mee- of tegenzit?

Nieuw op mijnpensioenoverzicht.nl: Wat als het mee- of tegenzit?

vrijdag 27 september 2019

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u uw totale pensioen nu en als u met pensioen gaat. Nieuw is dat u er bij het onderdeel 'Vooruitblik' nu ook kunt zien wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie.

Deze toevoeging op de website mijnpensioenoverzicht.nl is een maatregel van de overheid. Die wil u op deze manier meer inzicht geven in welke richting uw pensioen gaat als het (langere tijd) economisch goed of juist slecht gaat.

Uitlegvideo

De nieuwe geschatte bedragen worden getoond in een plaatje. In een video leggen we u uit hoe u naar dit plaatje moet kijken. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje met de bedragen die horen bij uw verwachte totale pensioen op uw AOW-leeftijd.


Inschatting op dit moment

In de toekomst kunnen dingen gebeuren die invloed hebben op uw pensioen: de rente kan stijgen of (nog verder) dalen, de beleggingen van het pensioengeld kunnen mee- of juist tegenvallen en de prijzen stijgen (veel) of juist niet. Op basis daarvan hebben pensioenfondsen berekend hoe hoog uw pensioen wordt op uw AOW-leeftijd. Van drie mogelijke situaties ziet u de bedragen bij de pijlen in het bovenste deel van het plaatje. Die bedragen zijn een inschatting op dit moment, waarop u geen invloed heeft.

U heeft nu opgebouwd

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het deel van het pensioen dat u later krijgt, maar tot nu toe al heeft opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u maandelijks ontvangt, zolang u leeft, als u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW. Blijft u werken en pensioen opbouwen, dan wordt dit bedrag hoger. Krijgt u uw pensioen al uitgekeerd? Dan ziet u dat bedrag bij de pijl onderin het plaatje.

Verwachte eindresultaat

Dit is het pensioen waarop u uit lijkt te komen in het meest waarschijnlijke geval. Het bedrag geldt alleen als u blijft werken tot uw AOW-leeftijd en pensioen blijft opbouwen zoals u dat nu doet. U kunt dit bedrag vergelijken met uw huidige inkomen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

Als het tegenzit

Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal minder waard en kan uw pensioen lager worden dan verwacht. Ook een lage rente en stijgende prijzen kunnen er voor zorgen dat uw pensioen lager wordt dan verwacht. Het zit dan tegen. De kans is op dit moment klein (5%) dat uw pensioen uitkomt op een bedrag dat lager is dan dit bedrag.

Als het meezit

Gaat het straks beter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal meer waard en kan uw pensioen hoger worden dan verwacht. Maar ook een hoge rente en gelijkblijvende of dalende prijzen kunnen er voor zorgen dat uw pensioen hoger wordt dan verwacht. Het zit dan mee. De kans is op dit moment klein (5%) dat uw pensioen uitkomt op een bedrag dat hoger is dan dit bedrag.

Moeilijk te voorspellen

Hoe het met de economie gaat, heeft dus invloed op de hoogte van uw pensioen. Het is alleen moeilijk om goed te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. Daarom zijn de bedragen in het bovenste deel van het plaatje inschattingen op basis van kansberekeningen. Zo heeft de deelnemer in het voorbeeldplaatje 90% kans dat zijn pensioen uitkomt op een bedrag dat ligt tussen het bedrag als het tegenzit en het bedrag als het meezit.

Meer weten?

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u voortaan dus ook een totaaloverzicht van uw pensioen inclusief AOW op basis van drie toekomstvoorspellingen. Mogelijk roepen die nieuwe geschatte bedragen vragen bij u op. Daarom hebben wij een aantal veel gestelde vragen en de antwoorden daarop alvast voor u op een rijtje gezet.

Veel gestelde vragen werknemers
Veel gestelde vragen gepensioneerden

Ziet u geen pensioenbedragen?

Om uw scenario's te berekenen, moeten alle pensioenfondsen en verzekeraars waar u pensioen opbouwt of heeft opgebouwd uw gegevens doorgeven. Als u ook bij een ander fonds opbouwt of heeft opgebouwd, is het mogelijk dat dit nog niet is gebeurd. Dan kunt u de pensioenbedragen nog niet zien.

Theme picker

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.