Actueel
Kans op pensioenverlaging sterk toegenomen

Kans op pensioenverlaging sterk toegenomen

dinsdag 20 augustus 2019

De actuele dekkingsgraad daalde eind juli naar 95,8%. Hoewel ons pensioenvermogen in 2019 is toegenomen, weegt dat niet op tegen de stijging van de pensioenverplichtingen als gevolg van de fors gedaalde rente. Hoe dat zit en wat dit betekent voor uw pensioen, leggen we u uit.

Waardoor is de dekkingsgraad gedaald?

Dat komt door de rente die dit jaar sterk is gedaald. Pensioenfondsen moeten de rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten om de pensioenen nu en in de verre toekomst te kunnen uitkeren. Is die zogeheten ‘rekenrente’ laag, dan moeten we meer geld in kas houden om aan onze verplichtingen aan u te kunnen voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van het geld dat we in ons bezit hebben en onze pensioenverplichtingen. Een daling van de rente verlaagt de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad van PNO Media daalde eind juli naar 95,8%.

Waardoor is de rente gedaald?

De rente is al jaren erg laag, maar is recent fors gedaald door een samenloop van omstandigheden. Zo zijn beleggers teleurgesteld over de (in hun ogen) te beperkte renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank. Ook de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China, de onzekere politieke situatie in Italië, de mogelijkheid van een harde Brexit en tegenvallende cijfers over de Duitse economie voeden de angst voor een recessie.

Is de lage rente de enige oorzaak?

Nee. Begin juni sloot het kabinet een pensioenakkoord met werkgevers en werknemers. Door het pensioenakkoord leek een verlaging van de pensioenen van de baan. Echter, niet lang na het pensioenakkoord kwam de Commissie Parameters (Commissie Dijsselbloem) met nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen. Deze gaan in per 1 januari 2020 en zijn strenger dan de bestaande regels. De nieuwe rekenregels maken de kans op een pensioenverlaging groter.

Belegt PNO Media wel op een goede manier?

Over de afgelopen 10 jaar behaalde PNO Media een rendement van gemiddeld 8,7% per jaar. Beleggen is nodig voor een goed pensioen, want van elke euro die we aan pensioen uitkeren, komt circa 75 cent uit beleggingsopbrengsten. De overige 25 cent komt uit de ingelegde pensioenpremies. Beleggingsrendementen kunnen sterk wisselen van jaar op jaar. Dat is niet erg, zolang de trend op lange termijn maar positief is. En dat is waar een pensioenfonds als PNO Media scherp op let.

Wanneer moet PNO Media de pensioenen verlagen?

Nu het kabinet het advies van de Commissie Dijsselbloem heeft overgenomen, schrijft een voorzichtige toepassing van de nieuwe regels voor dat PNO Media een actuele dekkingsgraad moet hebben van ongeveer 95,5% (dit was 92%). Eindigen we 2019 met een actuele dekkingsgraad onder die grens (de kritische dekkingsgraad), dan moet PNO Media de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. Tenzij het kabinet de afspraken voor het verlagen van pensioenen aanpast.

Hoe groot is een mogelijke pensioenverlaging in 2020?

Is de actuele dekkingsgraad van PNO Media eind 2019 lager dan de kritische dekkingsgraad, dan moeten we op basis van de huidige regels de pensioenen in 2020 verlagen met het verschil. Deze pensioenverlaging mogen we spreiden over 10 jaar.
Een voorbeeld: Eindigen we 2019 met een actuele dekkingsgraad van 90,5% en geldt op dat moment een kritische dekkingsgraad van 95,5%, dan moet PNO Media in 2020 de pensioenen verlagen met 0,5%: 95,5 -/- 90,5 = 5% / 10 = 0,5%.

Wat gebeurt er de jaren daarna?

Pensioenfondsen moeten zich houden aan de regels van het huidige pensioencontract. Dit betekent ook dat als onze actuele dekkingsgraad aan het eind van een jaar hoger is dan de op dat moment geldende kritische dekkingsgraad, de pensioenen in het daaropvolgende jaar niet (meer) hoeven te worden verlaagd. Waarschijnlijk duurt het nog een paar jaar voordat het pensioenakkoord is verwerkt tot een nieuw pensioencontract met andere afspraken over het verlagen en verhogen van pensioenen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze financiële situatie en actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen niet missen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief. U doet dat via MijnPNO.

Theme picker

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.