Actueel
Tariefwijzigingen beïnvloeden netto pensioenuitkering

Tariefwijzigingen beïnvloeden netto pensioenuitkering

donderdag 31 januari 2019

Op 24 januari ontvingen alle pensioengerechtigden hun eerste pensioenuitkering van 2019. Wijzigingen in de tarieven per 1 januari 2019 hebben invloed op de netto pensioenuitkering die u van PNO Media heeft ontvangen.

Wijzigingen 2019

Mogelijk is uw netto pensioenbedrag in 2019 gewijzigd. Dit komt door fiscale wijzigingen:
  • De belastingtarieven zijn veranderd. Daardoor verandert de in te houden loonheffing.
  • De Zvw (Zorgverzekeringswet) bedraagt in 2019 5,70% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. Het maximumbedrag waarover u in 2019 de bijdrage Zvw betaalt, is € 55.927. Dit was in 2018 € 54.614.
  • Ook zijn er wijzigingen geweest in de heffingskortingen.

Geen indexatie

Ontvangt u een aanvullende pensioenuitkering van PNO Media? Dan hebben deze wijziging geen invloed op de bruto pensioenuitkering die u van ons ontvangt. Onze financiële situatie is in 2018 verbeterd en een pensioenverlaging is in 2019 niet aan de orde. De dekkingsgraad is echter niet hoog genoeg om de pensioenen te kunnen aanpassen aan de prijzen (indexeren).

Compensatie

De overheid heeft aangegeven dat de ouderenkorting voor iemand die een AOW-uitkering ontvangt in 2019 stijgt. Volgens de overheid wordt hiermee de stijging van de premie voor Zvw, de wijziging in de belastingtarieven en de heffingskortingen, daar waar nodig, gecompenseerd. Dit ziet u echter pas terug bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u op 31 december van het jaar van aangifte de AOW-leeftijd hebt. Meer informatie over de ouderenkorting, vindt u op de website van de belastingdienst.

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.