Actueel
Pensioenpremie stijgt licht, geen indexatie

Pensioenpremie stijgt licht, geen indexatie

woensdag 19 december 2018

PNO Media heeft de pensioenpremies voor 2019 vastgesteld. De pensioenpremie op fondsniveau stijgt van 20,6% naar 20,7% van de pensioengrondslag. De pensioenen worden in 2019 niet verhoogd (geïndexeerd).

Premieontwikkeling verschilt per werkgever

Onder andere het verwachte rendement, de samenstelling van het werknemersbestand en de levensverwachting zijn van invloed op de pensioenpremie. Per saldo is, gemeten over het hele pensioenfonds, sprake van een lichte premiestijging. Toch kan de ene werkgever te maken krijgen met een lichte premiestijging, terwijl bij een andere werkgever de premie juist iets daalt. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers, afhankelijk van de afspraken over wie welk deel van de premie betaalt. PNO Media brengt de totale pensioenpremie bij de werkgever in rekening.

Totaaloverzicht van de pensioenregelingen van PNO Media in 2019

Geen indexatie in 2019

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat heet inflatie. Daarom proberen we uw pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het meegroeit met de stijging van de prijzen. Naar verwachting zal uw pensioen de eerstkomende jaren niet volledig meegroeien met de prijsstijging. Dit geldt niet alleen voor pensioengerechtigden, maar voor iedereen die bij PNO Media pensioen opbouwt of heeft opgebouwd. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie mogelijk. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125% is volledige indexatie mogelijk en kan niet-toegekende indexatie worden ingehaald. Dat is wettelijk zo bepaald.
De beleidsdekkingsgraad van 30 november was 106,3%.

Kleine kans op verlagen pensioenen

Er is een kleine kans dat uw pensioen de eerstkomende jaren moet worden verlaagd. Eind 2018, 2019 en 2020 zijn peilmomenten waarbij de actuele dekkingsgraad hoger moet zijn dan circa 93% om een pensioenverlaging te voorkomen.

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.