Actueel
Keuzevrijheid in pensioensector stimuleert innovatie

Keuzevrijheid in pensioensector stimuleert innovatie

maandag 25 september 2017

Het staat werkgevers en werknemers van bedrijven in de media, entertainment en creatieve sector vrij om al dan niet aan pensioen te doen. Om ze te overtuigen van het nut van een goede oudedagsvoorziening, moet een pensioenuitvoerder zich onderscheiden en zijn toegevoegde waarde tonen.

Geen pensioenplicht, toch een pensioenregeling

Formeel kent Nederland geen pensioenplicht. Toch neemt ruim 70% van alle werknemers verplicht deel aan een pensioenregeling. Bedrijven in de media, entertainment en creatieve sector vallen niet onder een verplichtingstelling. Een belangrijk deel van hen kiest er vrijwillig voor om een pensioenregeling te treffen en onder te brengen bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat doen zij op basis van de inhoud van de pensioenregeling, het niveau van de geleverde service, grip op de premie en de diverse opting-out mogelijkheden.

Vinden van de juiste balans

Bij de meeste pensioenfondsen is het one-size-fits-all. Eén pensioenregeling voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Wel zo efficiënt, maar het gaat voorbij aan het feit dat er binnen een sector ook op het gebied van pensioen verschillende productwensen bestaan. En als werkgevers en werknemers verplicht zijn deel te nemen, wordt de kwaliteit van de dienstverlening als eerste opgeofferd aan kostenreductie. Vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen kunnen niet doorslaan naar deze andere kant. Om de concurrentie met andere pensioenaanbieders aan te kunnen, moeten zij voortdurend balanceren tussen klant- en marktgerichtheid, efficiency en tariefstelling.

Waarmaken richting klanten

Werkgevers in de creatieve sector, kunsten en media sluiten zich vrijwillig aan bij pensioenfonds PNO Media. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat het fonds zich telkens opnieuw moet waarmaken richting zijn klanten: werkgevers en werknemers. Dat PNO Media moet concurreren met andere aanbieders, zoals verzekeraars, zorgt ervoor dat het fonds voortdurend zoekt naar verbetering van pensioenregelingen en de communicatie daarover, van het (verantwoord) beleggingsbeleid, en de toepassing van (technische) innovaties. De sectorbrede doorsneepremie is inmiddels vervangen door een premie per werkgever. Het fonds beschikt natuurlijk over een CDC-regeling.

Pensioen van deze tijd

Momenteel wordt er in Nederland nagedacht over een ander pensioenstelsel, waarbij collectiviteit, solidariteit en kosten opnieuw worden afgewogen. Voor PNO Media betekent het dat concurreren op kwaliteit, tariefstelling, reputatie, voorwaarden en dienstverlening alleen maar belangrijker wordt. Bij ons sluiten werkgevers zich vrijwillig aan en kunnen ze dus ook weer vertrekken wanneer ze dat willen. Daarop anticiperen is voor PNO Media (ook) pensioen van deze tijd. Dat zie je niet alleen terug in hoe we communiceren, maar ook in onze dienstverlening en onze eigentijdse pensioenproducten.

Meer weten?

Bekijk wat wij voor uw klanten kunnen betekenen op pnomedia.nl/adviseur. Of bel direct met Marijn Timmerman, onze pensioenconsultant, op 035 702 34 20.

Over PNO Media

PNO Media is het pensioenfonds voor de creatieve sector. Wij zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor werknemers in de media- en entertainmentindustrie, kunst en cultuursector, en creatieve zakelijke dienstverlening.

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.