Actueel
Dekkingsgraad augustus 98,2%

Dekkingsgraad augustus 98,2%

donderdag 14 september 2017

PNO Media had eind augustus 2017 een beleidsdekkingsgraad van 98,2%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

 • De actuele dekkingsgraad daalde in augustus van 103,6% naar 102,0%.
 • Het resultaat op onze beleggingen bedroeg in augustus 1,2%. Dit zorgde voor een toename van de actuele dekkingsgraad met 1,2%-punt.
 • De daling van de marktrente zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 2,7%-punt.
 • Is de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2017 lager dan de kritische ondergrens van circa 91%, dan moet PNO Media uw pensioen in 2018 verlagen.
 • De gevolgen van de lage dekkingsgraad voor uw pensioen leggen we uit in zeven stappen.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, zijn waardeoverdrachten niet mogelijk.

Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand op de 10e werkdag. De volgende dekkingsgraad publiceren we vrijdag 13 oktober 2017.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
  Beleidsdekkingsgraad
  • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
  • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we onze pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen.

  Onze regelingen

  Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.