Actueel
Pensioenpremie stijgt, geen indexatie

Pensioenpremie stijgt, geen indexatie

woensdag 21 december 2016

PNO Media heeft de pensioenpremies voor 2017 vastgesteld. De pensioenpremie op fondsniveau stijgt van 19,4% naar 21,3% van de pensioengrondslag. Door de financiële situatie van het fonds lukt het niet om in 2017 de pensioenen te verhogen (indexeren).

Oorzaken premiestijging

De pensioenpremie stijgt vanwege de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Ook worden we met zijn allen steeds ouder, waardoor pensioenen langer moeten worden uitgekeerd. Deze ontwikkelingen maken pensioen duurder. De premiestijging heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Zij bepalen zelf – veelal via de cao – wie welk deel van de premie betaalt. De totale pensioenpremie brengt PNO Media bij de werkgever in rekening.

Totaaloverzicht van de pensioenregelingen van PNO Media in 2017
Toelichting op de premiestelling van PNO Media in 2017

Geen indexatie

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Dat heet inflatie. Daarom proberen we uw pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het meegroeit met de prijsstijging. Met indexeren kan worden begonnen als de dekkingsgraad hoger is dan 110%. Omdat dit momenteel niet het geval is, kunnen we de pensioenen niet verhogen. De inflatie was het afgelopen jaar 0%. De verwachting is dat wij ook de komende jaren de pensioenen niet kunnen verhogen.

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.