Actueel
Resultaten 3e kwartaal 2016

Resultaten 3e kwartaal 2016

vrijdag 4 november 2016

De actuele dekkingsgraad van PNO Media is in het derde kwartaal van 2016 gestegen van 90,1% naar 90,4%. De verplichtingen namen toe door een lagere rente. Het resultaat op de beleggingen was positief. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 92,2%.

  Ultimo 2015 Q3 2016
Pensioenvermogen (x € miljoen) 5.028 5.559
Pensioenverplichtingen (x € miljoen) 5.161 6.153
Actuele dekkingsgraad 97,4% 90,4%
Beleidsdekkingsgraad 97,3% 92,2%
Totaalrendement 3,5% 2,9%

Beleidsdekkingsgraad is gemiddelde

Vanaf 1 januari moeten we de dekkingsgraad anders berekenen. De 'beleidsdekkingsgraad' is geïntroduceerd en is gebaseerd op het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.

Periode Actuele dekkingsgraad
oktober 2015 96,9%
november 2015 97,7%
december 2015 97,4%
januari 2016 91,0%
februari 2016 88,3%
maart 2016 90,4%
april 2016 92,4%
mei 2016 91,8%
juni 2016 90,1%
juli 2016 89,7%
augustus 2016 90,2%
september 2016 90,4%
Beleidsdekkingsgraad 92,2%

Vanwege onze financiële situatie hebben we een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Volgens dit plan zal de beleidsdekkingsgraad zich naar verwachting uiterlijk binnen 11 jaar boven het vereiste niveau bevinden. Verlagen van de pensioenen in 2016 is niet nodig. Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2016 onder circa 90% ligt, moet PNO Media de pensioenen in 2017 wel verlagen..

Actuele dekkingsgraad en rente

De actuele dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).

In het derde kwartaal van 2016 is de actuele dekkingsgraad gestegen van 90,1% (eind juni) naar 90,4% (eind september). De rente daalde van 1,12% naar 1,03% per 30 september 2016. Dit zorgde voor hogere verplichtingen en een 2,1%-punt lagere actuele dekkingsgraad. Door het rendement op de beleggingen in het derde kwartaal, steeg de actuele dekkingsgraad in dezelfde periode met 2,5%-punt.

Samenstelling portefeuille

Rendement Q3 2016

   
Zakelijke waarden  
Aandelen 5,4%
Vastgoed 2,5%
Private equity 0,1%
Infrastructuur 5,3%
   
Vastrentende waarden  
Staatsleningen -0,2%
Nederlandse hypotheken 1,0%
Bedrijfsobligaties 2,0%
Obligaties opkomende markten USD 4,0%
Opbligaties opkomende markten lokaal 1,1%
Liquide middelen -0,2%
   
Subtotaal 2,6%
   
Rentederivaten 0,1%
Valutaderivaten 0,2%
   
Totaal 2,9%

Onze regelingen

Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.