Actueel
Dekkingsgraad oktober 91,8%

Dekkingsgraad oktober 91,8%

maandag 14 november 2016

PNO Media had eind oktober 2016 een beleidsdekkingsgraad van 91,8%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden.
 • De actuele dekkingsgraad steeg in oktober van 90,4% naar 92,2%.
 • Het resultaat op onze beleggingen bedroeg in oktober -1,5%. Dit zorgde voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,4%-punt.
 • De stijging van de marktrente zorgde voor stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,7%-punt.
 • Als de actuele dekkingsgraad aan het eind van 2016 onder circa 90% ligt, zal PNO Media de pensioenen in 2017 moeten verlagen.
 • De gevolgen van de lage dekkingsgraad voor uw pensioen leggen we uit in zeven stappen.
 • Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, zijn waardeoverdrachten niet mogelijk.

Wij publiceren de dekkingsgraad iedere maand op de 10e werkdag. De volgende dekkingsgraad publiceren we woensdag 14 december 2016.

Uitleg over de dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
 • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 1 maand.
 • Geeft de verhouding aan tussen de bezittingen (pensioenvermogen) en de pensioenen die een fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen (pensioenverplichtingen).
  Beleidsdekkingsgraad
  • Graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen op basis van 12 maanden.
  • Beleidsdekkingsgraad is van belang voor de vraag of we onze pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen.

  Onze regelingen

  Download onze uitgebreide brochure waarin al onze pensioenregelingen staan beschreven.