Premieberekening

Hoe hoog is de premie?

Met de tabel hieronder krijgt u eenvoudig een indicatie van de premie in 2019 voor een bepaalde pensioenregeling, afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de werknemers. De getoonde cijfers zijn gebaseerd op een fictieve werkgever met een voor PNO Media representatieve populatie. Kies in het menu de gemiddelde leeftijd en in de tabel verschijnen de premiehoogtes. 

Kies hier de gemiddelde leeftijd: 

Pensioenregeling Gem. leeftijd:
45 jaar
Gem. leeftijd:
40 jaar
Gem. leeftijd:
35 jaar
Gem. leeftijd:
30 jaar
Ouderdomspensioen
op basis van:
Franchise Partnerpensioen
op basis van:
Middelloonregelingen Premie% in 2019
Vast opbouw%
PNO Pensioenregeling 1 23,7% 20,9% 18,1% 16,4% 1,875% € 13.785 Opbouw 70%
PNO Pensioenregeling 2 22,7% 20,0% 17,4% 16,1% 1,75% € 18.009 Opbouw 75%
PNO Pensioenregeling 3 20,6% 18,2% 15,8% 14,7% 1,875% € 18.009 Risico 70%
PNO Pensioenregeling 4 20,8% 18,4% 16,0% 14,6% 1,60% € 14.770 Opbouw 70%
Voorbeeldregeling 16,2% 14,3% 12,4% 11,4% 1,50% € 13.785 Risico 70%
Middelloon met vaste premie Opbouw% in 2019 Vast premie%
Voorbeeldregeling 1 0,91% 1,04% 1,21% 1,3% 10% € 13.785 Risico 70%
Voorbeeldregeling 2 1,10% 1,26% 1,45% 1,58% 12% € 13.785 Risico 70%
Voorbeeldregeling 3 1,29% 1,47% 1,71% 1,86%
14% € 13.785 Risico 70%
Premieregeling Premie% in 2019
Staffel 2 (3%)
Voorbeeldregeling 1 18,8% 16,3% 13,9% 14,0% 100% van staffel € 13.785 Risico
Voorbeeldregeling 2 15,2% 13,2% 11,2% 11,4% 80% van staffel € 13.785 Risico

Als de premie hoger is dan nodig voor de fiscaal maximale opbouw van 1,875%, dan is het premieoverschot beschikbaar voor pensioenverhogingen.

Jonge bedrijven betalen nooit te veel

Voor al onze regelingen is de premie gebaseerd op de werkelijke leeftijdsopbouw van de werknemers van de onderneming of de cao-afspraken. Daarmee onderscheiden we ons van veel andere pensioenfondsen. Bedrijven met overwegend jonge werknemers betalen bij ons dus nooit te veel premie.

Exacte berekening aanvragen?

Bel ons op
035 - 702 34 20
of stuur een mail via het contactformulier en u ontvangt snel persoonlijk antwoord.