PNO Media hanteert criteria voor zijn hele beleggingsportefeuille. Daardoor beleggen we in bepaalde ondernemingen en landen niet.

Ondernemingen

  • We nemen geen beleggingen op in onze beleggingsportefeuille waardoor PNO Media als belegger wordt betrokken bij producenten van anti-persoonsmijnen, clusterbommen en clustermunitie.
  • We beleggen niet in een onderneming als PNO Media daardoor wordt betrokken bij producenten van wapensystemen waarvan de effecten disproportioneel zijn, of wapensystemen die geen onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen, zoals nucleaire en chemische en biologische wapens.
  • We hebben geen beleggingen in portefeuille waardoor PNO Media betrokken wordt bij bedrijven die de principes van de Verenigde Naties (UNGP) of de OESO-richtlijnen schenden en engagement van deze bedrijven niet haalbaar is gebleken. Hierbij gaat het om het beschermen van mensenrechten en rechten van werknemers, verantwoordelijkheid nemen voor het milieu en de veiligheid van consumenten, en het tegengaan van corruptie.
  • We beleggen niet in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak.
Deze ondernemingen sluiten we op basis hiervan uit.

Landen

  • We beleggen niet in staatsobligaties uitgegeven door staten waartegen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sancties heeft opgelegd.
  • Als pensioenfonds voor de mediasector hechten we veel belang aan persvrijheid. PNO Media sluit staatsobligaties uitgegeven door staten waar de persvrijheid ernstig geschonden wordt, uit van zijn beleggingsportefeuille.
Deze landen sluiten we op basis hiervan uit.

Lees ook