Naleving door ondernemingen van algemeen aanvaarde normen voor corporate governance, draagt bij aan transparantie en goed werkende financiële markten. PNO Media bewaakt daarom zijn financiële belangen door zijn stemrechten uit te oefenen die zijn verbonden aan de aandelen die het fonds in bezit heeft.

Stemrecht uitoefenen

Onze aandelenportefeuille bevat honderden ondernemingen verspreid over tientallen landen. Voor de uitoefening van ons stemrecht hebben wij Hermes EOS aangesteld. Hoe we stemmen is gebaseerd op de specifieke omstandigheden van de onderneming, zowel financieel als niet-financieel, ons verantwoord beleggen beleid, de UNPRI en de Hermes Responsible Ownership Principles.

Stemrapportage

We streven volledige transparantie na van onze uitgebrachte stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Elk kwartaal rapporteren we over ons stemgedrag.