Wat is verantwoord beleggen?
PNO Media belegt zijn vermogen van circa 6,7 miljard euro in vastrentende waarden, alternatieve beleggingen en aandelen. Het bestuur van pensioenfonds PNO Media is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het fonds. Het doel is een zo hoog mogelijk rendement te realiseren tegen een beperkt en beheersbaar risico.

Sociale, milieu en governance criteria

PNO Media is verplicht om het financiële belang van zijn deelnemers voorop te stellen. Bij verantwoord beleggen maken naast financiële overwegingen, ook sociale, milieu en governance criteria deel uit van beleggingsbeslissingen. Het fonds heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat we daarmee bedoelen, leggen we in de video hieronder kort uit.Omdat PNO Media bij uitstek voor de lange termijn belegt, gaan we de dialoog aangaan met ondernemingen die zich op het gebied van duurzaamheid kunnen verbeteren. We beleggen niet in ondernemingen die roekeloos schade toebrengen aan de omgeving waarin ze opereren. Beleggingen in ondernemingen met een duurzame houding zorgen op de lange termijn bovendien voor een beter rendement.

Normen en waarden in onze samenleving

PNO Media legt verantwoording af aan zijn deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers over het gevoerde beleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de besluiten van ondernemingen, overheden en andere entiteiten waarin we beleggen. Toch bestaat het risico dat PNO Media met deze beslissingen wordt geassocieerd. We wensen bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid rekening te houden met de normen en waarden waarover in onze samenleving overeenstemming bestaat.

Stemmen, engagement en uitsluiten

PNO Media laat sociale, governance en milieuoverwegingen meewegen in zijn beleggingsbeleid. Het fonds doet dat onder meer door op alle aandelen het stemrecht uit te oefenen.
  • Ons stemgedrag is gebaseerd op ons verantwoord beleggen beleid , de UNPRI en de Hermes Responsible Ownership Principles.
  • Daarnaast passen we engagements toe. Dit houdt in dat PNO Media, samen met andere beleggers via de partner Hermes EOS, de dialoog aangaat met ondernemingen die betrokken zijn bij schendingen van fundamentele uitgangspunten op het gebied van milieu, mensenrechten en corporate governance.
  • Leidt engagement niet tot een duidelijke en structurele gedragsverandering, dan verwijderen we de onderneming uit ons beleggingsuniversum. Op onze uitsluitingslijst staan daarnaast ondernemingen die vanwege hun activiteiten niet tot ons beleggingsuniversum behoren, zoals producenten van bepaalde wapensystemen.