Voorbeelden verantwoord beleggen
Als deelnemer van PNO Media bent u indirect aandeelhouder in onze aandelenbeleggingen. Namens u bevorderen we samen met Hermes EOS de vorming van overheidsbeleid in relevante aandachtsgebieden. We bevorderen best practices in markten waar die nog niet aanwezig zijn. Hierna volgt een aantal activiteiten die Hermes EOS en PNO Media op dit vlak hebben ondernomen.

Aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden

Petróleos Mexicanos (Pemex)
Pemex is de Mexicaanse staatsoliemaatschappij en nummer 8 op de ranglijst van grootste olieproducenten ter wereld. Hermes EOS was bezorgd over de frequentie van olie- en gaslekken en dodelijke arbeidsongevallen. Hermes drong bij Pemex aan op toepassing van de best bekende werkwijze voor milieu en arbeidsomstandigheden in de oliesector. Pemex publiceerde daaropvolgend voor het eerst doelen voor arbeidsveiligheid en beloofde CO2 emissies met 25% te verlagen voor 2021. Hermes blijft engagement uitvoeren om het bereiken van de gestelde doelen te volgen.

Beloning/benoeming management en arbeidsomstandigheden

Infosys
Infosys is een groot IT-bedrijf in India. Omdat aandeelhouders bezorgd waren over de salarisverhoging van de directeur, zette Hermes EOS druk op Infosys om meer transparantie over beloning en opvolgingsbeleid. Infosys publiceert sindsdien een gedetailleerd beloningsrapport voor de top van het bedrijf. Hermes blijft aandringen op toepassing van de best bekende werkwijze voor transparantie over beloning en opvolging in de sector. Daarnaast is Hermes bij Infosys gestart met engagement over gezondheid en veiligheid voor de werknemers.

Tegengaan corruptie, onafhankelijke directie en mensenrechten

Shinhan Financial Group
Shinhan is een Zuid-Koreaanse financiële instelling, gericht op bank- en verzekeringsactiviteiten. Het bedrijf werd geconfronteerd met een reeks beschuldigingen van fraude en corruptie. Hermes EOS drong aan op meer transparantie en benoeming van externe directeuren. Daarnaast adviseerde Hermes het “Guiding Principles” rapporteringsframework van de Verenigde Naties (GPUN) voor de verbetering van het mensenrechtenbeleid. Het bedrijf maakt nu gecontroleerde financiële cijfers bekend voor de AvA (aandeelhoudersvergadering), heeft zijn opvolgingsplanning verbeterd en nieuw beleid geïntroduceerd om ethisch gedrag te bevorderen. Het VN framework voor mensenrechten wordt toegepast.

Tegengaan corruptie en onafhankelijke directie

China Mobile
China Mobile is een telecombedrijf, voor de meerderheid eigendom van de Chinese staat, en grootste mobiele telefoniebedrijf ter wereld qua abonnees. Enkele hooggeplaatste personen werden veroordeeld vanwege corruptie. Hermes EOS adviseerde om de interne controles en risicomanagement te verbeteren en onderzocht het benoemingsproces voor bestuurders. Samen met 13 andere institutionele beleggers drong Hermes aan op verbetering van dit proces en betere beoordeling van bestuurders. China Mobile heeft de corruptiegevallen geanalyseerd. Bovendien is er een onafhankelijke directeur toegevoegd op IT-terrein en er heeft een externe directie-evaluatie plaatsgevonden.

Diversiteit en onafhankelijkheid directie, belang aandeelhouders

Panasonic
Panasonic is wereldwijd een van de grootste fabrikanten van elektronische producten. Het bedrijf had een grote directie, geheel bestaand uit Japanse mannen, zonder onafhankelijke leden. Deze directie had bovendien een verdedigingsconstructie ingebouwd tegen overname (“gifpil”) en bleef deze vernieuwen zonder voorafgaande aandeelhoudersstemming. Hermes EOS adviseerde onafhankelijke directieleden, vergroting van de diversiteit en uitte zorgen over de gifpil. Panasonic heeft sindsdien de directie verkleind, twee onafhankelijke directeuren benoemd, waarvan een vrouw, en het besluit aangekondigd om de gifpil te beëindigen.