Voorbeelden verantwoord beleggen
Als deelnemer van PNO Media bent u indirect aandeelhouder in onze aandelenbeleggingen. Namens u bevorderen we samen met Hermes EOS de vorming van overheidsbeleid in relevante aandachtsgebieden. We bevorderen best practices in markten waar die nog niet aanwezig zijn. Hierna volgt een aantal activiteiten die Hermes EOS en PNO Media op dit vlak hebben ondernomen.

Klimaatverandering

Als onderdeel van de engagement voor klimaatverandering hebben we een bijdrage geleverd aan het samenwerkingsverband van 24 institutionele beleggers, 'Aiming for A'. Een ander voorbeeld is de engagement met gas- en oliemaatschappij Exxon Mobil.

1.

 

Aiming for A

Het verband Aiming for A wil het beheer en de rapportage van het risico van klimaatverandering door olie- en gasproducenten verbeteren. Het Franse olie- en gasbedrijf Total is een van hen. Hermes EOS vroeg het bestuur van Total zijn klimaatstrategie in een 2 graden Celsius-scenario (Parijs Akkoord) openbaar te maken en publiceren. De engagementinspanningen hebben ertoe geleid dat Total inmiddels rapporteert in overeenstemming met de vereisten van Aiming for A.

2.

 

Exxon Mobil

De engagement met Exxon Mobil heeft onder meer als doel om in de langetermijnstrategie van het bedrijf rekening te houden met klimaatverandering. De engagement heeft ertoe geleid dat Exxon Mobil het debat over klimaatverandering binnen het bedrijf en de hele sector heeft gestimuleerd en verder gebracht. Exxon Mobil is publiekelijk voorstander geworden van koolstofheffing. Koolstofheffing helpt de olie- en gasindustrie het risico van meer draconische door de overheid opgelegde maatregelen in de toekomst terug te dringen. Daarnaast maakt het de weg vrij voor investeringen in CO2-afvang en -opslag en andere technieken om de uitstoot van de sector te verlagen.

Beloningsbeleid

Beloningsstructuren zijn een belangrijk thema in de engagements die we samen met Hermes EOS voeren met bedrijven. Beloningsstructuren voor bestuurders zijn dikwijls onnodig complex. Ook zijn ze vaak niet in lijn met de belangen van langetermijn-aandeelhouders en de performance van bedrijven. We besteden veel aandacht aan het beloningsbeleid tijdens aandeelhoudersvergaderingen. In een aantal gevallen pasten bedrijven hun beloningsstructuren aan.

Governance

Vooral in Azië hebben we samen met Hermes EOS aandacht gevraagd voor de onafhankelijkheid van besturen. Ook is er ingezet op de bescherming van minderheidsaandeelhouders. Bij sommige bedrijven in opkomende markten is het verzoek om bekendmaking van de genomineerde kandidaten voor het bestuur, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergaderingen, gehonoreerd.