Verantwoord beleggen beleid
PNO Media zorgt voor de opbouw van een goed pensioen voor werknemers in de creatieve sector en mediabranche door de ingelegde premies zorgvuldig te beleggen. Dat doen we op een manier die maatschappelijk verantwoord is.

Bewust rekening houden

Verantwoord beleggen is een belangrijk uitgangspunt in ons beleggingsbeleid. Het gaat ons om een goed én verantwoord rendement. Voor PNO Media betekent verantwoord beleggen: bewust rekening houden met de invloed op milieu, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur bij al onze beleggingsactiviteiten.

Fundamentele uitgangspunten

In het verantwoord beleggen beleid lichten we toe welke fundamentele uitgangspunten PNO Media daarbij hanteert. Aan de hand van internationale verdragen en gedragscodes werken we onze fundamentele uitgangspunten uit voor de verschillende beleggingscategorieën. Ook bevat het beleid een beschrijving van de instrumenten die we gebruiken om ons beleid in de praktijk te brengen en de partijen waarmee we samenwerken op het gebied van verantwoord beleggen.

Opvattingen

Het begrip verantwoord beleggen verandert voortdurend. Ons verantwoord beleggen beleid verandert mee en sluit aan bij de meest recente maatschappelijke opvattingen over verantwoord beleggen. In het bijzonder houden we rekening met de opvattingen van onze deelnemers over verantwoord beleggen.

Ons verantwoord beleggen beleid kunt u hier downloaden.