Minder fossiele brandstoffen

Minder fossiele brandstoffen

Voor onze energievoorziening, maar ook bij de productie van consumentengoederen, gebruiken we fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt vervuiling en leidt tot klimaatverandering. PNO media zet zich in om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. link

6 feb 2019

12