Verhuizen

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Een verhuizing binnen Nederland verandert niets aan uw pensioen bij PNO Media. U hoeft dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch van de Basisregistratie Personen.

Buitenland

Als u verhuist naar het buitenland, dan krijgen we uw nieuwe adres niet automatisch door. Uw nieuwe adresgegevens moet u dan wel aan ons doorgeven. Ook als u een correspondentieadres in Nederland aanhoudt. Als u werkzaam blijft voor dezelfde werkgever, blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PNO Media. Uw verhuizing naar het buitenland heeft dus geen invloed op uw pensioenopbouw. Wel kan emigratie van invloed zijn op de hoogte van uw toekomstige AOW-uitkering.

Andere werkgever

Als u voor een andere (buitenlandse) werkgever gaat werken die niet is aangesloten bij PNO Media, dan kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Heeft uw nieuwe werkgever een buitenlandse pensioenuitvoerder, dan kunt u een internationale waardeoverdracht laten doen. U kunt uw opgebouwde pensioen ook bij PNO Media laten staan. Als u met pensioen gaat, krijgt u dit opgebouwde pensioen  maandelijks in twaalf gelijke bedragen uitgekeerd. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op uw uniform pensioenoverzicht in MijnPNO.Wilt u meer weten over emigreren naar het buitenland? Neem dan contact met ons op.

Lees ook