Uit dienst

Als u uit dienst gaat, dan stopt uw pensioenopbouw. Ook bent u niet langer verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U hoeft niets aan ons door te geven. Overweegt u een andere baan? Kijk dan ook goed naar de pensioenregeling die daar bij hoort met de Pensioenvergelijker.

Komt u bij uw nieuwe werkgever niet in een pensioenregeling of wordt u zzp’er? Dan kunt u  uw deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voortzetten.

Ouderdomspensioen

Uw opgebouwde ouderdomspensioen blijft gewoon staan tot het moment dat u met pensioen gaat. Als u wilt kunt u dat pensioen ook meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dat heet pensioen- of waardeoverdracht. Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 per jaar en neemt u het niet mee naar uw nieuwe pensioenregeling? Dan kopen we het pensioen automatisch af. Dit doen we twee jaar nadat u uit dienst bent getreden. U ontvangt dan eenmalig een bedrag op uw rekening.

Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan, dan is het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen lager. Wilt u het partner- en wezenpensioen op het niveau houden van voor uw ontslag? Dan kunt u dit voor de periode van maximaal 18 maanden bijverzekeren. Als u wilt bijverzekeren, neem dan contact met ons op.

Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op uw uniform pensioenoverzicht in MijnPNO. Op uw pensioenoverzicht staat ook hoeveel nabestaandenpensioen uw partner en kinderen ontvangen als u komt te overlijden na beëindiging van uw dienstverband.

Overweegt u een andere baan? Vergelijk dan de pensioenregeling die daar bij hoort met uw huidige pensioenregeling. Daarvoor kunt u de Pensioenvergelijker gebruiken. Hoe uw pensioen nu geregeld is, ziet u op MijnPNO met Pensioen1-2-3.