Uit dienst

Let op: Deze informatie geldt alleen voor u als u deelneemt aan een middelloonregeling. Neemt u deel aan de pensioenregeling PNO DC life cycle? Dan vindt u meer informatie op pno.mijnpensioenregeling.nl.

Als u uit dienst gaat, dan stopt uw pensioenopbouw. Ook bent u niet langer verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. U hoeft niets aan ons door te geven. Overweegt u een andere baan? Kijk dan ook goed naar de pensioenregeling die daar bij hoort met de Pensioenvergelijker.

Komt u bij uw nieuwe werkgever niet in een pensioenregeling of wordt u zzp’er? Dan kunt u uw deelname aan onze middelloonpensioenregelingen vrijwillig voortzetten. Voor PNO DC life cycle is dit niet mogelijk.

Ouderdomspensioen

Uw opgebouwde ouderdomspensioen of pensioenkapitaal blijft gewoon staan tot het moment dat u met pensioen gaat. Als u wilt kunt u dat pensioen ook meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Is uw opgebouwde pensioen of uw (pensioenkapitaal omgezet in) pensioenaanspraken lager dan de afkoopgrens (2020: € 497,27) dan proberen wij uw pensioen automatisch over te dragen naar uw nieuwe uitvoerder. Pensioenen lager dan € 2 per jaar vervallen.

Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt nadat u uit dienst bent gegaan, dan is het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen lager. Wilt u het partner- en wezenpensioen op het niveau houden van voor uw ontslag? Dan kunt u dit voor de periode van maximaal 18 maanden bijverzekeren. Als u wilt bijverzekeren, neem dan contact met ons op. Dit is niet mogelijk bij PNO DC life cycle.

Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op uw uniform pensioenoverzicht in uw werknemersportaal. Op uw pensioenoverzicht staat ook hoeveel nabestaandenpensioen uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt na beëindiging van uw dienstverband.

Overweegt u een andere baan? Vergelijk dan de pensioenregeling die daar bij hoort met uw huidige pensioenregeling. Gebruik daarvoor de Pensioenvergelijker gebruiken. Hoe uw pensioen nu geregeld is, ziet u op MijnPNO met Pensioen1-2-3.